Aktualności

Organizując kursy i szkolenia wychodzimy naprzeciw potrzebom firm , przedsiębiorstwom i prywatnym klientom, którzy poprzez szkolenia swoje i pracującej w ich firmach kadry, pragną zapoznać się z nowymi trendami podnosząc kwalifikacje swych pracowników oraz prestiż swej Firmy. Nasi wykładowcy to najwyższej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin :

. biegli rewidenci

· Izba Skarbowa

· ZUS

· PIP

Inni wykładowcy mający doskonałe przygotowanie zawodowe , długoletnią praktykę zawodową 
  

SZKOLENIA

Nowe zasady ochrony danych osobowych od 25 maja 2018. Czy jesteś gotowy na wprowadzenie go ?

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.

(RODO) zastąpi przepisy ustawy o ochronie danych osobowych obowiązujące obecnie w Polsce. RODO przede wszystkim zmieni sposób, w jaki podmioty powinny zbierać, przetwarzać (rejestrować, udostępniać) i przechować dane osobowe pracowników, klientów i osób fizycznych nakładając na nich szereg nowych obowiązków i ewentualnych kar (szczególnie dotkliwszych finansowo) za nieprzestrzeganie/niedostosowanie się do nich.  Rozporządzenie będzie stosowane, wprost dlatego jest wiążącym prawem dla wszystkich podmiotów, (które będą musiały całkowicie zmienić podejście do ochrony danych osobowych).Obowiązkowa dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) - W trakcie szkolenia, uczestnik otrzyma wzory wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

Termin szkolenia kwiecień - maj. 

Wykładowca: - Radca Prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, ceniony wykładowca w całej Polsce.

 

PROGRAM SZKOLENIA


 

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – zmiany od 1.01.2018 - Nowe zezwolenia na pracę oraz nowa zaostrzona procedura „oświadczeniową”- konsekwencje natury podatkowej i w zakresie zabezpieczenia społecznego

 

Termin zostanie ustalony z wykładowcą po zebraniu grupy.

Wykładowca:, adwokat, wspólnik Kancelarii Zacharzewski i Wspólnicy. Specjalizuje się m.in. w obsłudze prawnej międzynarodowych transakcji handlowych. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa imigracyjnego i prawa pracy. Reprezentował szereg firm i osób fizycznych w postępowaniach administracyjnych dotyczących pozwoleń na pracę cudzoziemców i ich pobytu czasowego w Polsce. 

 

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców , w szczególności do właścicieli firm oraz pracowników działów kadrowo-finansowych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu formalno-prawnych aspektów  zatrudniania przez polskie firmy obcokrajowców z zagranicy.

 

PROGRAM SZKOLENIA 


 

Prawo Pracy wiosna 2018r.

 

Termin szkolenia: 28-03-2018r godz.9:00 

 

Wykładowca: Maja Chodacka –Radca prawny, Sędzia WSA w Krakowie. Trener cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA 


 

Podatek VAT 2018 - Po zmianach. 

Termin szkolenia: 18- 04- 2018r. godz. 10:00 

Wykładowca: - wysokiej klasy specjalista i ekspert w dziedzinie podatku VAT, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, ceniony wykładowca SKwP

 

Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach. Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zmian VAT planowanym na rok 2018. Ma na celu staranne przygotowanie uczestników do rozliczania VAT w szczególności w zakresie SPLIT PAYMENT oraz odwrotnego obciążania. Szkolenie wychodzi naprzeciw podnoszonej przez organy podatkowe kwestii należytej staranności, która ma znaczenie w szczególności po wdrążeniu obowiązku przesyłania JPK_VAT. Nacisk zostanie położony w szkoleniu na kwestie praktyczne

 


 

Rewolucyjne zmiany w podatku od osób prawnych w 2018 r Bieżące problemy.

 

Wykładowca: kierownik I/S Kraków, znany i ceniony wykładowca cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń

Termin zostanie ustalony z wykładowcą po zebraniu grupy.

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

KURSY

 

 KURSY 2018 R REKOMENDOWANE  BENEFICJENTOM  KORZYSTAJĄCYM   ZE ŚRODKÓW
KRAJOWEGO  FUNDUSZU  SZKOLENIOWEGO

 

Trwa nabór na kursy . Wymienione kursy realizowane będą w miarę napływających zgłoszeń wg następujących systemów:

Popołudniu i soboty

Harmonogram kursów ustalają uczestnicy na szkoleniu organizacyjnym. Płatność w całości lub na raty. Realizacja z chwilą zebrania grup 10 osobowych. Kursy  kończy się sprawdzianem  wewnętrznym, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodnie z zał. nr 5 do Rozporządzenia MEN z 11.01.2012r.

 

 Kurs dla kandydatów na księgowego - poziom podstawowy - 92 godzin

Koszt szkolenia :2200 zł/os.

Czas trwania :1 miesiąc

PROGRAM KURSU

 

Specjalista do Spraw Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów- 62 godzin (możliwość płatności w ratach)

Koszt szkolenia 1500zł/os.

Czas trwania : do 2 miesięcy

PROGRAM KURSU

 

Specjalista do Spraw Kadr i Płac- 94 godzin

Koszt szkolenia 2100 zł/os.

Czas trwania : 2 miesiące

PROGRAM KURSU


www.ksiegowyroku.pl
PageRank
©Serwis internetowy SKwP Olkusz istnieje od 30 stycznia 2008 roku.

Polecamy